HDMI vs DVI kablar till gaming

När man vill ansluta sin dator till sin Tv har man ett flertal olika alternativ, vilket ibland kan göra det lite svårt att göra de rätta valen och att komma fram till ett beslut som fyller ens egna krav och behov. HDMI, DVI, VGA- Det finns så många olika typer av kablar som man kan använda, och därför når man snart frågan: ”Vilken av dessa ger den bästa anslutningen?”. Nedan ska vi tala mer om just HDMI och DVI kablar för att en gång för alla besvara den tidigare nämnda frågan.

Hur fungerar HDMI kabeln?

Det var år 2003 som HDMI kabeln fick sin debut och omvärlden blev snart mycket glada över denne uppfinning. Numera hör man säkerligen ofta om den så kallade HDMI kabeln som för det mesta används på våra moderna Tv:ar. Det är dock nästan lika vanligt att man ser dessa kablar användas till datorer, och särskilt de datorer som inte är stationära. Det kan vara bra att veta att det inte gör någon skillnad hur långt det är mellan skärmen och maskinen, och man bör därför inte betala mer enbart för att man tror att en kortare kabel kommer att ge bättre resultat. Det är väldigt säkert att ta hjälp av en HDMI kabel, och man kan därför räkna med att det finns signaler som kan blockas. Med en HDMI kabel behöver man inte vara rädd för att endast tvingas klara sig med bild, då denne kabel klarar av både video och ljud.

Hur fungerar DVI kabeln?

DVI kabeln har funnits betydligt längre än HDMI kabeln och gjorde sin debut så tidigt som 1999. Vad som kan vara intressant att veta är att både DVI kabeln och HDMI kabeln faktiskt är relativt lika. Denne kan väljas att konfigureras till antingen analog, digital eller helt enkelt både och. Om man införskaffar sig en adapter så kan det till och med omvandlas till HDMI. När det kommer till kritan är DVI kabeln och HDMI kabeln inte särskilt olika, och de fungerar båda lika väl när det kommer till just gaming. Man kan räkna med att få tillgång till bra grafik och ljud genom att använda vilken som helst av dessa kablar. Det är alltså helt upp till vad man själv anser är bäst och vad som fyller ens behov och krav på bästa sätt.

ps4-gaming

admin